Coding Class 2017

6. årgang på Lundehusskolen har de sidste to måneder været en del af Coding Class sammen med 60 andre københavnske folkeskoler.
Coding Class er et projekt, hvor eleverne lærer at kode i programmet Scratch, og hvor de lærer, at være kreative og innovative gennem teknologi, så de kan finde nye løsninger på forskellige problemstillinger.

I forrige uge præsenterede 6.d deres projekter for deres samarbejdspartner Clio-Online og i fredags var det så 6.e, der besøgte deres samarbejdspartner Experimentarium for at fremlægge projekterne for Experimentariums digitale redaktør, marketingsmedarbejdere, pressefolk, evalueringsfolk, selveste direktøren og andre der er optaget af skolerne samt folkene fra Coding Class.
Det var en super oplevelse for årgangen at samarbejde med en virksomhed, og eleverne fik stor ros for deres projekter af både medarbejderne fra Coding Class og virksomhederne.

Coding Class-klasserne har alle haft et samarbejde med en virksomhed, hvilket har givet eleverne indblik i, hvad it, teknologi og deres nyvundne færdigheder kunne bruges til i den virkelige verden. Samtidig har eleverne præsenteret deres egne biddrag overfor virksomheden og fået feedback på deres løsninger

Ny multiidrætshal snart færdig

Lundehusskolen vil i løbet af foråret 2018 bliver den stolte ”medejer” af en splinterny idrætshal.

Hallen vil være en kæmpe gevinst for skolen. Den vil med sine moderne faciliteter give et kvalitetsmæssigt løft af undervisningen, ligesom den også vil kunne bruges til bevægelseslege i andre fag end idræt. Derudover vil hallen – og dermed skoleområdet – blive et samlingspunkt for hele lokalmiljøet. Efter skoletid vil den nemlig blive brugt af det lokale foreningsliv. Stisystemer vil forbinde Lersø Parkallé og Bredelandsvej og på den måde åbne skolens områder til gavn for området.

Vi vil naturligvis fejre åbningen.

 

 

 

Nyt udskolingsmiljø

I efteråret 2017 fik udskolingseleverne et splinternyt ungemiljø. Eleverne var fra start med til at designe fællesarealer, vægudsmykninger og møbler. Ungemiljøet fremstår nu som et inspirerende sted for pause- og undervisningsaktiviteter. Der er ligeledes indrettet et ungdomsbibliotek og en snack-bod med sund mad leveret af fødevarebanken og EAT.

Det viste sig at være en rigtig god beslutning at inddrage eleverne i udviklingen af udskolingsmiljøet. Eleverne har fået ejerskab for miljøet og bruger det flittigt og hensigtsmæssigt.  Derudover har medbestemmelsen også medført, at eleverne er meget nidkære og passer på deres miljø.

 

Besøgstæller

399673